Publications

  • nutrition दिर्ग दमखोकिका बिरामीहरुकोलागि पोसनयुक्त र स्वस्थकर खाना सम्बन्धी May 01, 2018 Download
  • healthworkers स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुकोलागि दिर्ग दमखोकिका बिरामीहरुकोलागि श्वासप्रश्वास व्यायामसम्बन्धी May 01, 2018 Download
  • Dhirgha dum khokika birami दिर्ग दमखोकिका बिरामीहरुकोलागि श्वासप्रश्वास व्यायामसम्बन्धी May 01, 2018 Download
  • IMAG1981_1 Sathi Sangi Aug 21, 2016 Download
  • yauvan Yauvan Magazine Aug 17, 2016 Download