News & Events

सूचि दर्ता सम्बन्धी

July 17, 2017

स्थानीय एकीकृत विकास समाज नेपाल (सोलिड नेपाल) को

सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संस्थाको लागि आवश्यक सामान, सेवा वा वस्तुको कारोबार गर्न इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिहरुले आपूर्ति गर्ने सामान र सेवाको किसिमको विवरण खुल्ने गरि, अन्तिम आर्थिक वर्षको करचुक्ता गरेको प्रमाण पत्र तथा संस्थाको अध्यावधिक गरिएका कागजात सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा कार्यालय समयमा निम्न ठेगानामा सूचि दर्ता गराउनुहोला ।

संस्थाको कार्यालय

स्थानीय एकीकृत विकास समाज नेपाल (सोलिड नेपाल)

सातदोवाटो, ललितपुर

फोन नं. ०१–५१५१८५५/५१५१६५६

पोष्ट बक्स नं. ९५६५

 

सूचि दर्ता गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवाको विवरण

१. स्टेसनरी, मसलन्द समान  आपूर्ति ।

२. कार्यलय उपकरण कम्पूटर, प्रिन्टर, फोटोकपि मेसिन, पोजेक्टर, स्कानर,टेलिफोन सेट, नेटवर्किङ्ग समाग्री आदिको आपुर्ति तथा मर्मत, ईन्क, रिविन, टोनर, कार्टेजहरु आपुर्ति सम्वन्धी कार्य ।

३. प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी सेवाहरु ।

४. हवाई टिकट (आन्तरिक तथा वाह्य) ।

५. मेटल फर्निचर तथा काठका फर्निचरको आपुर्ति एवम् मर्मत सेवा ।

६. विद्युत तथा सोलार मर्मत कार्य ।

७. रङ्गरोगन सम्बन्धी कार्य ।

८. छपाई सम्बन्धी कार्य ।

९. बिज्ञापन सम्बन्धी कार्य ।

 

Back to news page